Hướng dẫn cài Extension Chrome của proxymmo.net để thêm API hoặc IP tĩnh trên các trình duyệt


Có 1 số bạn chưa biết cách sử dụng Extension Chrome của proxymmo.net để kết nối proxy, mình có 1 hướng dẫn sơ qua để các bạn có thể tự hình dung ra cách cài đặt này qua hình ảnh bên trên, xin lưu ý rằng Extension này tương thích với tất cả trình duyệt trừ Firefox

Chúc các bạn thành công.