Hướng dẫn sử dụng proxy tại Proxymmo.net

Proxy tại website chúng tôi chạy trên giao thức API/HTTP/SOCKS5 (https sẽ không khả dụng với proxy xoay) Sau khi đã mua được IP Proxy tại website, quý khách có thể sử dụng Proxy bằng các cách sau:


Proxy tại website chúng tôi có 2 loại :

Proxy xoay chạy trên giao thức API/HTTP/SOCKS5 (https sẽ không khả dụng với proxy xoay) thiết bị đặt tại Việt Nam đường truyền ổn định (gia hạn được, sau hết hạn tự động bị xoá không thể gia hạn lại)

Proxy tĩnh chạy trên giao thức HTTP/HTTPS/SOCKS5 thiết bị đặt ở nước ngoài đường truyền có thể chậm hơn trong nước 1 chút xíu (gia hạn được, sau hết hạn tự động bị xoá không thể gia hạn lại)

Sau khi đã mua được IP Proxy tại website, quý khách có thể sử dụng Proxy bằng các cách sau:

- Bạn có thể add trực tiếp vào Firefox để Fake IP bằng addons Foxy proxy tải tại Đây

- Nên sử dụng qua Add-on ChromeCococBrave, Bing để Fake IP, Extension của chúng tôi tương thích với các trình duyệt tải ở Đây

- Sử dụng các phần mềm fake IP hỗ trợ API/HTTP/SOCKS5

- Sử dụng SStap ( không tương thích ipv6 và ip tĩnh ) Fake IP cho toàn máy đang sử dụng hoặc máy ảo VMware hay ứng dụng cần dùng

Lưu ý: Quý khách nên sử dụng Addons của chúng tôi để fake IP để không bị lộ thông tin proxy tải ở Đây nếu không biết cách sử dụng liên hệ đơn vị vận hành hỗ trợ