Sử dụng phần mềm đổi ip trên máy tính áp dụng cho proxy tĩnh trên hệ thống của ProxyMMO

Hướng dẫn cài phần mềm fake ip tĩnh dùng toàn máy tính dùng đc cho ipv4 và ipv6 trên hệ thống của Proxy MMO

Hướng dẫn cài phần mềm fake ip tĩnh dùng toàn máy tính dùng đc cho ipv4 và ipv6 trên hệ thống của Proxy MMO

Tải phần mềm về cài đặt vào máy tính nhớ điền key bản quyền phần mềm có kèm trong file zip

Anh chị em hãy làm theo hướng dẫn bằng hình ảnh bên dưới

B1


B2

Giải nén pass: proxymmo.net

Cài đặt file ProxifierSetup như những phần mền khácTiếp theo