Video hướng dẫn sử dụng Proxymmo net P1

Có 1 số anh em hay ib cho mình và hỏi cách sử dụng trang web hôm nay mình tranh thủ làm video này để anh em biết cách thao tác và các gói trên hệ thống